يادداشت آخر سال
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

 

اول : سلام و با آرزوی سالی...............

دوم : بالاخره کمی هم از زندگی به روز شد و برگشته که بمونه و بنويسه . خيلی ساده و صميمی مينويسه . به شما هم توصيه ميکنم يه سری بزنيد.

سوم : اينم طرح آخر سال :

« قادسيـــه »

من کجا خوابم برد

وقـتی  درفش کاويان

تـمدن را

به اعــراب هــديه کـرد...!؟

 

 


 
تفهيم اتهام
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

با بوسه ای تبدار

بر گيسويی موّاج ؛

دريا را

برای لبهای خشکيده ام

معنا کردم...


 
 
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

نه!

دلم آباد نيست!

 جُغدِ حسرت را انکار کرده ام.

همين !


 
اعتراف
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

من ِ بورياباف را به حرير ِ شعر  ِچکار؟


 
عطش
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٧  کلمات کلیدی:

وقتی تب ميکنم

خواب نداری

وقتی ميخوابی

تبـــــدارم...

 


 
ميشود....
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢  کلمات کلیدی:

 

... و اين بار

 برای ِ نِشَـستن

ياعلی گفتيم.....