ميرزامآبانه
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

 

..............

 

ميان اينهمه « بايد »؛  بيا با هم «اگر» باشيم *

به شوق ديدن هر روز ِ هم ؛ آسيمه سر باشيم

تلفـظ کـردن اندامـمـان سخـت اسـت ميــدانــم

بيا در بستر هجّی ؛ کمی «زير و زبر» باشيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* در ميان اينهمه اگر....تو چقدر بايدی ........« قيصر امين پور »

 


 
 
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

....................

 

داغی ِ آغوشت را می خواهم.

لاشه ای پر از تاول خواهم شد؛

                                    ميدانم.

                                    


 
 
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

..................

 

چرا سجده ؟

وقتی بوسه ای بر شانه ات

به ملکوتم می برد.....!


 
 
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٤  کلمات کلیدی:

.....................

 

از سخاوت چشمانت

دريوزهء يک نگاهم.......!


 
ارتداد
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی:

................

 

ببوس..!

تُردی لبانت

به ترديدش می ارزد........!!


 
 
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٦  کلمات کلیدی:

پارسال همين موقعها بود که عکسی از حواشی زلزله بم بدستم رسيد که متاسفانه الان ندارمش ..عکس يه دست که از آوار بيرون اومده بود و يه انگشتش بخاطر انگشتر کنده شده بود ...همون موقع اينو گفتم ......

 

سعديقلمدون

بنی آدم اعضای يکديگرند

که انگشت و حلقه ز جا می کنند

چو عضوی به درد آورد روزگار

کلاغ ريا می کند قار  قار

تو کز محنت ديگران بی غمی!

به دنبال آنتيک اندر بمی !؟؟

نه حتی يکی جغد در بم نبود

ولی چون تو کرکس بسی کم نبود.....!


 
 
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۳  کلمات کلیدی:

....................

 

بغضم را کاشتم

تا در بهار ِ يادها

            خاطرت را بغل بغل درو کنم.....!!