ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

                  .....................

                  فضای سينه ام

                     پر از ياد تو می شود

                با يک کام ِ عميق

                   از سيگار خاطره ها.......!!!

         

         هروقت که نوبتم شده ؛ دلسردی

        حالی که نمی دهی ؛ همش سردردی

       يک کام ِ خفن گرفته ام از يادت

       بيرون نمی دهم که تا برگردی.....!!!! 


 
 
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

                                        

                     عشق

                         نشت کرد

                     ــ و ما رسوا شديم ــ

                از تـَرَکهايی که بر داشتيم...!!!


 
تولدت مبارک عزيز و صبور !!!
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

              

                     .................

 

           شهدُ ؛ شيرين دهنی ؛ قند بدنيا آمد

              بهر پاهای دلم ؛ بند بدنيا آمد

          تا خدا رنگِ سپيدی تن ِ رويايم زد

            يک پری بيست ِ اسفند بدنيا آمد

 

 


 
 
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

 

                          

                            امانم را بـُريد

          تيغ ِ نگاهی

              که اشکهايم

               صيقلش می داد........!


 
 
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

   

            

              در خياطخانهء اقيانوس

              رخت عروسی می دوزند

                بر قامتِ تو

                       از اشکهای من.....!

 

                     روايت خودمونی :

                        اشکامو دادم به خياطخونهء اقيانوس

          تا برات رخت عروسی بدوزه

         تا که وقتی ؛ پا  تو حجلهء رقيبم ميذاری

        تن تو خيس بشه ! از تب حسرت نسوزه..!


 
 
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٠  کلمات کلیدی:

...............

 

خاطرت را

           می ستايم

شأن نزولی ست

بر آيه

      آيه

           گريه هايم......!


 
 
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۸  کلمات کلیدی:

.....................

 

انتظارت 

       والس ِ غم انگيزی ست

کاش

        شيش و هشت می شد

    ريتم ِ زمان  

       در

        تيک تاک ِ ساعتها...!


 
 
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٥  کلمات کلیدی:

.................

 

ناخنهايت

غرق ِ بوسه ام می شوند

وقتی

    در لاکِ تو

              فرو می روم.....!


 
به تو........تا باورم کنی...!
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢  کلمات کلیدی:

            

                     ........................

 

                      گنبد پلکِ نگاه ُ

                انتظار ِ تو کبودش کرده...

                     پس نگو :

               غير ِ خدا هيشکی نبود....!