ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢۸  کلمات کلیدی:

...............

اکنون؛ نهال گردو

آنقدر قد کشيده

تا بابتِ آن قلبِ تيرخورده ای

که کـَـنـده ام؛

ريشخندم کُـنـد!

 


 
 
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢٤  کلمات کلیدی:

..............

نفرينم نكن!

كه لعن

همان نعل ‎وارونه ست.....!


 
 
ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢٠  کلمات کلیدی:

...............

چشمک ؛ يعنی

لکنتِ نگاه

در ترنـّم ِ دوستت دارم ها


 
ميعاد عاشقان
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٦  کلمات کلیدی:

 

به پاسِِ قدرشناسيِ از زحمات بی شائبهء يارانی که امکانِ کشيدنِ نفسی عميق را در ساعتِ ۴ بعدازظهر روز ۱۹ ارديبهشت در تالار ابن خلدون دانشکدهء علوم اجتماعی مهيا ساخته اند . اين وبلاگ تا تاريخ مذکور به روز نميشود تا سهمی هرچند ناچيز در ياد آوری مجدد و مؤکدِ اين مهم داشته باشد . و در پايان غزلی ناقابل به همين مناسبت :

تالار ابن خلدون ؛ ميعادِ عــاشـقـانـَسـت

بزم ِ شعور و شاعر؛ اينجا ؛ همين مکانـَست

دارد دو مجری ِ خوب اين بزم ِ شعر گـُستـَر

محسن و باقری شاد ؛ کو لطفشان عيانـَست

حالا که فرصتی شد ؛ تا عقده را گشاييـــم

ديگر نه جای ِ لکنت ؛ اندر دل و زبانـَست !

بازآ به گريه بنشان آن بغض ِ لاعلاجی

کز دردِ بی علاجی ؛ در سينه ات نهانـَست

آرش! بيا که قلبم ؛ باشد نشانه ات ؛ چون

پيکان ِ شعر اينک ؛ در چلهء کمانـَست

حالا که دور هستم فرسنگها ؛ ز ياران

حتی اگر نباشم ؛ دل در ِ پی اش دَوانـَست

ميرزا که لافِ شاعرپيشه شدن دراو نيست !

دستـش نمی نويسد ؛ تـنها دلش زبان است

تالار ِ ابن خلدون ميعادِ عاشقان است

غفلت کنی ؛ بِبازی ؛ کاين بدترين زيانـَست

 

 

 

 


 
آميرزا از فرنگ برگشته!!!
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢  کلمات کلیدی:

 

تـنها به عـشق ِ رويِِ ِ شماست که update می شوم

درگــير ِ واژه هـا ؛ در ســاخـتـن ِ يــک بـيت می شوم

چــای ِ جــوشــيده چــاره اش يـک کـمی شــکر اسـت

تـلخی ِ نِسـکـافه تـان را ؛ coffee mate می شوم

نـــَردِ عـشــق ِ ديــروز ؛ اِ يت بـال ِ امــروزيــســت

شــار ِ تو ؛ قـلبِ من است ؛ برايـتـان eight می شوم

قـيـصَـر و سـوتــه دلان را بـه « ئی تی » فــروخـتـيـم

ديــگــر چه بــاک  کـه مـن star gate۱ مـی شـــوم!؟

گفتی که : « کِـشتی ِ ما اصلا ْ شـبيهِ تا يتا نيک نـيست

نه تو leonardo۲ می شوی و نه من ۳kate می شـوم! »

ديگــر مــلول ِ ايـن انتـظـارهـا نـمی شــوم عـــزيــــــز!

حا ل که دارم سَـمـبُــلی برای  "ِplease wait" می شوم

عبارتِ ناقصی ست اين : " ! i will collar you ......."

مـن اول جـُـملـه  مـی آ يــم و   ۴! oh' fate  می شوم...

بـی خـيا ل ِ شعــارهــايی بــاش که تـا بحـا ل داده ايـم ما !

اگر اراده کنی ؛ راهی ِ... united state مــی شـوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اسم يک فيلم فضائی و پر از خالی بندی

۲و ۳ -  لئوناردو دی کاپريو و کِـيت وينسلت بازيگران فيلم

۴- oh ' fate ! i will collar you : ای سرنوشت! گريبانت را خواهم گرفت.