ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۳٠  کلمات کلیدی:

...............

 

سالهاست که بی نشانی.....

و ما

آوارهء بغض ِ کوچه های يتيم......


 
 
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٧  کلمات کلیدی:

.............

 

جغدی بر بام دل نشست

منظرهء يک ويرانه کامل شد.....


 
 
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢۳  کلمات کلیدی:

...............

 

تابع قانون ِ آرواره ها باش

که در آن :

کُرسی ِ عقل ؛ پوسيدنی

و نيش ِ عشق

ماندنی ست..........

 


 
 
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

مرتع انديشه خشکيد ؛

گوسفندِ ذهن

ديروزنامه بلعيد.........


 
 
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

............

 

ياسا *

 

ترجمانی از لبان ِ توست

به تاراج گری......

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قانون چنگيزی.

 


 
 
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٢  کلمات کلیدی:

يادِ تو

استمراری ترين ماضی ست

در ذهن ِ من....


 
کلمات و ترکيبات تازه
ساعت ۳:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٩  کلمات کلیدی:

 

ساغر: پندار لحظه های ِ بی سنگی

شاعر: آبرنگِ جمله های ِ بی رنگی

نقاش: خطاطِ نغمه های ِ ارژنگی

زندان:تکرار ميله های ِ دلتـنگی


 
 
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٦  کلمات کلیدی:

جای همتون خالی بود . ممنونم از اينهمه صفاتون که تو اين مدتی که نبودم چراغ اين کلبه رو روشن نگهداشتين. دست همتون درست.

 

ا لتهابِ حضورم

از جنوب چشمها

و شرجی لبهای ِ توست........