ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۳٠  کلمات کلیدی:

.....................

 

وقتی هستی

           شيرين ِ شيرين

وقتی می روی

            تلخ ِ تلخ.....

اشک ِ من هيچوقت شور نبوده.....!


 
 
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢۸  کلمات کلیدی:

....................

 

نگاهم که می کنی

تماشا

       غرق ِ من می شود.......


 
 
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢٤  کلمات کلیدی:

....................

 

حالا که بر بلندای ِ محال ايستاده ای

دلم به جايی

قـَد نمی دهد.......

 

 


 
 
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱٩  کلمات کلیدی:

..................

لبهايم را کليک کن ؛

فايلهای دلم باز می شوند!!!


 
 
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

......................

 

بعد از باران ِ نگاهم

آفتابی شو!

رنگين کمان ِ بودنت را

دوست دارم.......


 
 
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٩  کلمات کلیدی:

....................

 

قافيه را باختيم

وقتی فشنگها

رديف شدند

در شعر خشاب.....!!!

 


 
 
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٥  کلمات کلیدی:

..........................................

......تو نخت بودم...................

............تو نخت موندم...........

...................نخ نما شدم!.......

.......................................


 
 
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢  کلمات کلیدی:

.................

 

... و برگها

از مسند درخت

فرش ِ راه می شوند

برای عاليجناب پاييز....!