ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢٧  کلمات کلیدی:

................................

 

برايم آنقدر هورا بکشيد

تا مجالی باشد

گلويی صاف کنم

پشتِ اين تريبون ِ نخوت......!!!


 
 
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢۱  کلمات کلیدی:

........................

 

عنکبوتِ ذهن

         تار انديشه تنيد

پروانهء دل

          از دام رهيد......


 
معاشران......!!!
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۱٧  کلمات کلیدی:

............

با هر گره از زلفت

که باز می شود

                  حاجت روا می شوم.......


 
 
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

...................

 

حتّی اگه

مرغ هوس هم باشی....

دلم برات

قدّ ِ يه ارزن شده......!!!


 
 
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۱٠  کلمات کلیدی:

...................

 

بغضت را هجّی کن ؛

تا گريه را بهتر تلفظ کنی.....!


 
 
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۸  کلمات کلیدی:

........................

 پهنهء نياز

بعد از گردنه های التماس

نبش درّهء استغاثه

آدرست همين بود...!؟؟


 
زنگ تـفريح
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۳  کلمات کلیدی:

..............

دماغـتو عمل کردی..

چرا جوابات  سر بالا شده!!؟؟؟