ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۳٠  کلمات کلیدی:

..............

 

 اول ؛ نگاهت

          که چون طاعون به جانم افتاد

و حالا

       تيفوس موهايت........!!!

 

 


 
محرمانه ( از نوع روم به ديفال )
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٢۸  کلمات کلیدی:

......................

 

مردی ست که از طايفهء کرگدنان است

حاشا ! تو مپندار که او سست عنان است

سردستهء رندان ِ وفادار و صفا کيش...

ناگفته عيان است؛ چه حاجت به بيان است

 


 
 
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٢۳  کلمات کلیدی:

................

نمک گير ِ شور بختی ام شده ای

نگو که خوشبختی........!!


 
 
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٢٠  کلمات کلیدی:

....................

 

برقص روی ليوانها

تشنگی ِ من

              به درک...!!


 
 
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۱۳  کلمات کلیدی:

...................

 

چنان گرد و خاکی بپا کرده نگاهت

که به گـَـرد ِ

           غمزه ای هم نمی رسم.......!!


 
 
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٩  کلمات کلیدی:

...................

 

آنکه لنگان می رود

در انکار ِ راه

               الکن مانده است........


 
 
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۱  کلمات کلیدی:

.....................

 

حالا که در آغوشت پناه گرفته ام

کاش وضعيتمان

هميشه قرمز بماند.....!