ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۳٠  کلمات کلیدی:

               ...........................

 

              چرخش عقربه ها

                           بر مدار ِ حوصله

            و تازيانهء  تيک تاک

                         بر اضطرابی عريان........

            ......« لحظه ديدار نزديک است».......!


 
 
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٤  کلمات کلیدی:

                   ......................

                        

                          با تو

                   قند پهلو می شود

                   تلخی ِ آغوشم...!


 
 
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٩  کلمات کلیدی:

                 ..........................

 

                         بعد از تو

              مستمری بگير ِ دقايق می شوم

                   از پس انداز خاطرات...!

             


 
 
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٦  کلمات کلیدی:

                  ........................

 

                نپرس بودنت چه دخلی دارد

                     که اصلا ً

                     به خرجم نمی رود..!!


 
 
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

                 .......................

 

                    چکش بياوريد

                  که در تکـلّم تيشـه

                  به لکـنت افـتاده انـد

                فـرهادهای امـروزی.....!!


 
 
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۸  کلمات کلیدی:

                  ....................

 

                  حنجره ام

                حجلهء ناکاميهاست

                شاهدم

            اينهمه بغضهای باکره...!!


 
 
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٥  کلمات کلیدی:

                  ...................

 

                  می رفتم و هر بار

                    بجای سوغات

                    زيرهء عشق

               به کرمان ِ دلش می بردم.....!!!


 
 
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱  کلمات کلیدی:

                     .....................

              

                          

                      خطوط ِ چهره ام

                     شکسته تر می شوند

                   به نستعليق ِ عشق....!!