ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٥  کلمات کلیدی:

                  ........................

 

                     

 

                          شبهايم ؛

                 ژنرالی خائن را مانــَد !

                   دريغ از يک ستاره

                بر شانه های نحيفش....!

           


 
 
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

                 ...............................

            

             مات ِ مناعت ِ نگاهت شده است

                      چشمهای

                             فقيرم.....!


 
 
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱٥  کلمات کلیدی:

                    ........................

 

                      

                 حکايت نگاه من و

                              حادثه عشق ؛

                همان حکايت ِ جای تـَر  و

              کودک مفقود شده است.......!!


 
 
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۸  کلمات کلیدی:

           

               .........................

 

               نگو هيچ اتفاقی نيفتاده

                     که چشمانت

             خبرچين ترين کلاغانند....!!