ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

هوس يه ترانه ی قديمی زد به سرم شايد بعضياتون ۲سال پيش همينجا خونده باشين! اگه تکراريه شرمنده.

 

نگو ديره برای ترانه های دلپذير
نگو ! ای عشق شريف ِ کم نظير
نگو فرصت محاله چيدن روی گلت
اشک من قربونی نهال تنسوز دلت!
ميشه از طاق کمون ابروهات؛
عشق آرش رو شناخت
ميشه با ناوک مژگون سيات
تير دلربائی ساخت
ميشه رو هر تار زلفت
نت عاشقی گذاشت
ميشه تو دامن پر چين نگاهت
بوتهء اقاقی کاشت
حسرت يه آبتنی تو برکهءبغض چشات
منو بی تاب ميکنه اون گريه های بيصدات
ميدونم خيلی صبوری؛تو برام يه دنيا نوری
پشت درهای سکوت عاشقی
تو مثه رمز عبوری
چشم من يه پنجره توکوچه های انتظار
چشم تو نرگس مستُ پر طراوت بهار
دل من طبل طنين عاشقی
دل تو گلخونه های رازقی
دست من پر از نوازش؛

 دست تو گرمی سازش
تو شريف و بی نيازی
من پُر از هجوم خواهش
بيا و لکنت اين ترانه رو ازم بگير
واژه هام ؛ گل نميدن تا که دلم باشه اسير
نگو ديره برای ترانه های دلپذير
نگو ! ای عشق شريف ِ بی نظير!

                                                   اردييهشت ۸۲

 

 


 
 
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٩  کلمات کلیدی:

..........................

 

آخر ِ قصّه

قصّه ی آخر نيست

و عشق

يعنی : کلاغ...!!


 
 
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

..........................

 

از خط لبِ تو بود

که سانسکريتِ بوسه

ابداع شد...!

 

...........................

 

خوانا ترين شعر ِ نگاه

با خط چشم تو

تحرير می شود...!


 
 
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

..........................

 

سرگرم مرور خاطراتم شده ام

کيفور عبور خاطراتم شده ام

در خانه ی دل - که بی تو تاريک شده -

مشغول ظهور خاطراتم شده ام

 


 
 
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٧  کلمات کلیدی:

............................

 

تـنـيده در تن ِ من

حکايت ِ سرانگشتانت؛

من از تبار گبـّه ام...!


 
 
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۳  کلمات کلیدی:

........................

 

چه بگير و ببندی می شود

وقتی

لبها و چشمهايت را

مرور می کنم.....!