ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۳٠  کلمات کلیدی:

.........................

نقطه ی تسلیم

خط انتظار

موازی عشق

تلاقی وصل

دایره ی قسمت

مثلث اغوا

ارتفاع خیال

.

.

زندگی جبر نیست

هندسه ست !!!!


 
 
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢٢  کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی:

...................

چنگی در حنجره دارم

با  دست نوازشگر ِ بغضی ؛

 و یاد تو :

رامشگر خلوت شبهای من...! 


 
 
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۸  کلمات کلیدی:

...................

از زیارت چشمهایی آمده ام

که دخیل اشک

به ضریح مژگان داشت...!