ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢۸  کلمات کلیدی:

...................

هدف

وسیله را تو جیه می کند

آنچنان که بغض من

شانه های تو را...!!!


 
 
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

......................

عمر من اینچنین شده :

« با تو سبک می گذرد

بی تو به تاخت می رود..!»


 
 
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی:

.....................

من مانده ام

با یاد تو

و بغضی که لگد می زند

بر حنجره ای پا به ماه...!!


 
 
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

........................

هیچ مرده ای را

به این پاکی نشُسته است

مرده شوی آرزوهای من!...