ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۳  کلمات کلیدی:

...............

در طلوع نگاهت

قامتم قد می کشد

به دو رکعت

صلوة عشق...!


 
 
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٤  کلمات کلیدی:

....................

به جهنم که تو « دربندی»

من همان بهتــــــــــر

« به درکه » باشم......!


 
 
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٥  کلمات کلیدی:

........................

از زلالیّت کودکی

تنها سماجتی مانده

در چشمانم

تا که یکریز بخوانند

ترانه ی «باز باران..» را....!