ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱۸  کلمات کلیدی:

......................

سکوت را

بر لبان من دوخته اند

و خلعت هیهات را

بر اندام تو....!


 
 
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۸  کلمات کلیدی:

..............................

در ره ِ منزل لیلی ؛ همه لِی لِی کردیم!

شرط ِ اول قدمش را ؛ به کجا طی کردیم!؟


 
 
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱  کلمات کلیدی:

...................

نترس!

غرق نگاهت نمی شوم.

برق چشمهایت

چوبم می کند...!