ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢٠  کلمات کلیدی:

........................

بگذار

اینبار هم خط بخورم

.

.

.

اما

از لبانت....!


 
 
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢  کلمات کلیدی:

ســـمـفــــونــــــی زنــــــدگــــــان

......................

پنج خط انگشتانم

حامل می شوند

نتهای گرد و سفید ِ

ریخته در پیراهنت را...!!

* توضیح واضحات : انواع نتها و سکوت شامل : گرد ؛ سفید ؛ سیاه و چنگ هستند که روی خطوط ۵تایی حامل نوشته میشوند.