ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

.....................

نشسته ای روبروی من

.

.

و من از اینروست

که بوسه می خواهم....!


 
 
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٥  کلمات کلیدی:

..................

عشق کف کرد!

و حبابی شد

به فوت هوس...!

اینم یه عکس از سفر به عشق آباد