ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٧  کلمات کلیدی:

...........................

پُر از شراب است

خود نویسم

وقتی از تو می نویسم

.

.

.

.

من 

 مِی نویسم....!!!


 
 
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱٩  کلمات کلیدی:

........................

ضربه ی آخر را

نگاه تو می زند

در این رباعی ِ

چشم در چشممان....!!!


 
 
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱۱  کلمات کلیدی:

..........................

این چشمهای توست

که قافیه بازند ؛

والّا دل من

ردیف ردیف است ...!!!


 
 
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱  کلمات کلیدی:

...................................

هفت سین مرا

چیده خداوند

بر ساتن اندامت

از سیاهی گسیوت

تا سرخاب آتشین گونه هات

سکه های چشمانت

سیب گلوت

و مکیدنی ترین سماق که در لبانت..!

.

.

.

.

با تو همیشه سبزم.....!!