ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

........................

کارم از حاجت گذشته!

بلکه سماجت روا شوم....!!!


 
 
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢۳  کلمات کلیدی:

....................

به این خماری

 تن داده ام!

.

.

.

می دانم که به گردت هم

نمی رسم.....!!


 
 
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱٢  کلمات کلیدی:

........................

تویی و وسعت هفت آسمان

منم و

یک جفت دمپایی ِ ابری...!


 
 
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٦  کلمات کلیدی:

......................

بار ِ زن کج نیست.

نگاه مرد مورّب است..!!


 
 
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳  کلمات کلیدی:

........................

وقتی نیستی

انگار

چیزی از روزگارم در آمده

.

.

.

.

.

تو از جنس دماری..!!؟؟


 
 
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱  کلمات کلیدی:

.............................

حقیقت ؛ عشق موهومی ست در آن وهن ِ چشمانت

نـوای عشــق می ریزی تــو با آن لحــن چشمــانــت

به امیدی که شــاید حــاجـتــم یک دم روا گــــــردد

نشیند بســت غـــوغـــایم درون صحـــن چشمــــانت