ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱٩  کلمات کلیدی:

.........................

خوابم نمی برد

پلکهایت را مرور می کنم

با آن سایه های سربی!

.

.

.

سرم سنگین می شود

.

.

می خوابم.....!


 
 
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٩  کلمات کلیدی:

با اجازه ی قیصر

.............................

عشق 

در میانه ی راه بود

که آرش

به پایان رسید....!!!


 
 
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٢  کلمات کلیدی:

............................

مُحرّم ِ ما شدی

و....

.

.

.

مَحرم ِ دیگری...!!