ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢٢  کلمات کلیدی:

............................

در بلندای این

شبهای زمخت ِ هراس

حصار نرمی ست

آغوشت!

پناهم بده....!!


 
 
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱۸  کلمات کلیدی:

.............................

از بیقراری ِ

دکمه های پیراهنت

شیر تازه

بوی بهانه گرفته است..!!


 
 
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱٠  کلمات کلیدی:

......................

تنها

 در کشاکش بوسه هاست

که

لب تر می کنی

بی آنکه چیزی بخواهی

الّا

بوسه ای دیگر....!!!