دعای بی وقتی...
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۸  کلمات کلیدی:

..........................

نه

کولیان کوهسنگی

 نه

اشکال مبهم این

فنجان تلخ !

.

.

.

فال مرا

در حال من

ببین...!


 
پرسه...
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢  کلمات کلیدی:

.........................

 

میان این همه

صرف ِ زمان 

دریغ از

یک

حال ساده....!