" آ "رمید....!
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۳  کلمات کلیدی:

....................

تا که گفتم:

آهای آهو!

« آ » رمید  و به جا ماند

های و هو ...!!


 
فردا
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٢  کلمات کلیدی:

.........................

دیروز

علفی بودم هرز

در بیابان

و امروز

لاکی ترین بامبو

در گلدان تو...!


 
قناعت
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

................

نه قهوه ی تلخ

و نه

پیکهای مکرر

.

.

.

یک جرعه صدایت

کافی ست....!


 
بازیهای وهمناک!
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸  کلمات کلیدی:

...................

.

.

.

و

هم

با

تو

وهم ِ با تو

.

.

تو

هم

با

من

توهّم ِ با من....!

.

.

.