طرح - بیتی
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٠  کلمات کلیدی:

..........................

می روم با بغضهایم

تا .... نمیدانم کجا

گور خود را کنده ام

امــّــا

نمی دانم کجا...!!


 
شد خزان....
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٠  کلمات کلیدی:

..............................

من چه زردم امروز..!

.

.

.

.

 

پا به پای برگهای زرد

می ریزم هنوز....!