دق البغض..!
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۸  کلمات کلیدی:

.......................

حلقه به در می زند

رازهایی که :

- نگو!

حلقه به چشم می بندد

اشکهایی که :

- نپرس!


 
 
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

....................

بنشین روبرویم!

.

.

وقتی پهلویَمی

دشنه ای بین ما

فاصله می اندازد...!


 
خرقه سوزی..!
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

..................

سُبحانَ رَبّی اَلـ.....

.

.

.

.

.

.

لَبهاتُ ِبمَن دِه...!


 
طیبه خاتون
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٩  کلمات کلیدی:

.........................

دیروز

تاجی از حنا به سر داشت

و امروز

آبشاری نقره ای

.

.

.

.

مادرم را می گویم....!


 
زمزمه
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۳  کلمات کلیدی:

.......................

(١)

من

زمزمه می کردم

به هوای رهایی

 علفها

بی نیاز می شدند

از هوای بارانی...!

(٢)

مهم نیست کدام سوی میله هایی

رهایی را زمزمه کن....!

(٣)

سهم من

تردی علف است

و تنها دغدغه ام

ویار نشخوار کنندگان...!

.................................................

شما هم هرچه از دیدن این عکس به ذهنتان متبادر می شود بنویسید .