شبیهَـت در طبیعت...!ا
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی:

..................

خرس

از رودخانه ماهی می گیرد

گربه

از تـُنگ بلور...!


 
در بند
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

.......................

واژه هایی تیلیت

از خاطرات ِ به شب مانده

و شعری که می جوشد

 - در پاتیل ِ دل -

بلکه جا بیفتد...!


 
و اما.. عشق
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٢  کلمات کلیدی:

.........................

...و تو

همچون دشنه ی صبح

فرود آمدی ،

عمود !

وقتی که عشق

- اما -

در من

غروب کرده بود....!


 
راز بقاء
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

......................

 راز ِ بقا ئم؛

در چشمهایم است!

این آب دزدکان ِ غریب...!


 
به یاد محسن بودم......
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

.........................

من

آتشی بدون دود

وعشق

قبیله ای گمنام..!


 
خیرات
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٩  کلمات کلیدی:

.....................

تاریخ را

واژگون کردند

خیرات شد

ولی این

ماتم

تمام

 نمی شود

چون

ِتم ِ ما

ماتم است...!