دسترنج!
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٧  کلمات کلیدی:

....................

یک اتاق و

سیگار و شعر و

خلوت ِ دنجی ؛

گنج !

دستی

به زیر چانه دارم و

رنجی

در آرَنج...!


 
بومرنج!
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٧  کلمات کلیدی:

...................

همه چیز مهیاست :

 - یک جاده و تصویری گنگ

 - یک بوم ِ میخ شده 

بر چارچوب ِ ترد ِ تنهایی

 - و رنگهای

خاکستری و

بنفش و

زرد ؛

.

.

می خواهم رنج بکشم....!


 
سترون
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٠  کلمات کلیدی:

...................................

احساس یائسه بودن می کنم

.

از اینهمه

بی قاعدگی ...! 


 
زیر درخت سیب
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٢  کلمات کلیدی:

.................................

تو

اتفاق ِ سیبی  بودی

که افتاد ؛

و من

جاذبه ای دیگر را کشف کردم..!


 
فاتحه
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  کلمات کلیدی:

...........................

مویز ِ اشک را ؛ من غوره ی غم

و خاکستــر شـوم در کـوره ی غم

بـرای شــادی روحـــم بخــوانیـــــــــد

دوبار از حمد ِ عشق و سوره ی غم


 
کلنجار!
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٤  کلمات کلیدی:

.....................

مرد ، درد ، زرد ، طرد

زن ، من ، ظن ، تن


 
حـــالیـــتـــه!؟
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢  کلمات کلیدی:

 .....................

اینقده نگو :

- احساساتت قلمبه شده!

.

آخه بی انصاف! 

این قلمبه 

قلبمه ..!