محراب سپهری!!
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸  کلمات کلیدی:

...........................

به جای "وضوی تپش"

"تیمم غبار" باید کرد

با این پنجره ی

 سالها منتظر....!