معمار خیال..!
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٠  کلمات کلیدی:

......................

نقش ِ جهانی شده آرزوهایم!

.

.

با طاقهایی

"کاشکیکاری شده"

از

"کاش"های

محال و رنگینم...!


 
مداد رنگی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

-١-

.......................

چشمانت را نگیر از من

.

کنتراست ِ این

ماتم ِ زرد را

یک قهوه ای ِ تلخ

سر ِ حال می آورد...!

.

-٢-

........................

رنگم را نمی دانم.

ولی وقتی میخوانی برایم

زرد ِ مات ِ قناری

می شوم...!


 
شاعر جماعت اما....
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱۳  کلمات کلیدی:

.....................

بغضی فروخورده

در گلوی درخت.

.

اشک مداوم برگ

بر گونه ی زمین.

.

پاییز آمده اما

اینگونه سخت.

.

شاعر جماعت ؛ اما

چه خوشحالند

ازاین.


 
هوای حوصله!
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٥  کلمات کلیدی:

..................

از این آفتابی

که می خورد به سرم

رنگین گمان! شده ام...!