سم آور
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

................................

لبــش : طـــلا

کمرش : باریک

بغلش :  قــنـد

داغ و لب سوز

.

.

.

.

نه!

.

.

این چای

دم کشیده تر از خیال من است...!


 
یار زمستانی من!
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٧  کلمات کلیدی:

......................................

چوب الف

نه بر سر!

که میان"دل کندن" باد

تا

"دل آکندن" بیاموزیم..!


 
دلرباعی!
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٥  کلمات کلیدی:

......................

دریـــا متــلاطــم است ! نــوحـی دیگر..

فــرهــاد ! بــرو بـه سمت کــوهـی دیگر

ای کـــاش شبیـــه ایـن غلطــها بــــودم :

صفرنهصد وحسّ وحال و روحی دیگر!


 
 
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

.....................

این کـویـر سینـه را باید که حاصلخیز کرد

گوشه های خفته ی دل را طرب انگیز کرد

کـام دل را رنگ زد با لعـبتی شیرین لعـاب

تیشه ای چون تیشه ی فرهـاد باید تیز کرد


 
تلخنده!
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۱  کلمات کلیدی:

...............................

تـوی فنجـان در پـی ِ فال خودم

اینکه آیا می شوی مال خودم؟

شکلهـا چیزی نمی گویند و من

خنـده ام می گیـرد از حال خودم


 
مهم نیست!
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۱  کلمات کلیدی:

..........................

آسمان ِ شب، تهی

من دخیل پنجره!

بغض مرموزی ولیکن گربه وار

می دود

بر هرّه ی

خاکستری ِ

حنجره..!


 
شعبده
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٠  کلمات کلیدی:

.......................

نه جوابهای آماده

ونه

 ترفندهای دیرینه!

فقط

و

فقط

هق هق شبانه دارم

توی آستینم...!


 
برای فرهاد صفریان
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٩  کلمات کلیدی:

..........................................

بیـن مــا پنـجـــره ای بــاز ، نـه دیــوار ! عزیز

بغـض بر شـانه ی این شب زده بسپـار ، عزیز

رســم مـا سوخـتـن و گــریـه ی پنهـــانی نیست

آستیــن از نــم  ِ چـشــم و مـــژه بـــردار ، عزیز


 
سرزمین ما در (به در) ی
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٧  کلمات کلیدی:

.........................

این برگه ی مچاله ی تبعید

زمانی گربه ای بود

 برای خودش...!


 
قندیل!
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٥  کلمات کلیدی:

.............................

بعد از آن بغض سترون

.

لب گشود و برف آمد

.

آسمان بحرف آمد...!


 
من و تو ، ما!؟ عجب! ایول ، دمت گرم!
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٤  کلمات کلیدی:

...........................

من و تو صخره و بادیم ؛ بانو!

ز ناشــادیّ ِ هــم شــادیم ؛ بانو!

من و تو با هم و از هم سـواییم

من و تو جــمـع اضــدادیم ؛ بانو!


 
سه گانه ی کلاغ و قار غار!
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳  کلمات کلیدی:

.....................

یک :

سرمای سخت زمستان

به فلسفه واداشت

کلاغک پیر را :

قار یا غار؟ مسئله این است!

.

دو:

یخ زد

بر شاخه ای بیرون ِ  غار ؛

کلاغکی که تلفظ ِ "غین" را نمی دانست.!

.

سه:

خرسهای ملا لغتی

نفهمیدند

ضجّه های کلاغی را

 که  "غار"  با "قاف"  می گفت..!

 


 
عشق ٍ تمتع !
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢  کلمات کلیدی:

..................

نغمه خوان من!

رو مگیر از من!

تا

به هروله طی کنم

سعی ِ بین ِ

بنان و فرشچیانم را ...!