سیماب
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٥  کلمات کلیدی:

.......................

در حضور ِ این همه

جیوه ی جنون ؛

صحبت از آبروی آینه

نکن....!


 
مهندسی آه و گفتمان
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۸  کلمات کلیدی:

...................................

در ابتدا

جنینی کروی شکلی

که از دایره ی درد

بیرونت می کشند

.

.

.

و بعد

زوزه و نـِـق

در ذوزنقه ی آغوش

.

.

.

بعد از آن

هرمهای مختلف رشد !.

.

.

.

وبعد

- به فراخور ِ حال -

یا

در پی ِ ارتفاع نیازی

ویا

مثلث ِ راز

.

.

آخر ِ سر هم

که به مستطیل گور می سپارندَت!

.

.

حالا تو هی بگو :

زندگی جبر است

نه هندسه.....!!!!