از گنجی که می بریم!
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی:

....................

رابطه ها بوی میراث گرفته اند

بوی اعداد و ارقام

.

"کالبد بی جان ِ" یکی

می شود "کابین ِ جاندار"

برای دیگری...!