مصونیت!
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

.......................

بسازم چادری

از جنس آغوشم

.

.

.

که دور از چشم نامحرم بمانی....!


 
آق ِ فردوس!
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۱  کلمات کلیدی:

............................

من همان

ته سیگار تیـپا خورده ای بودم

که خاموش شد

زیر پاهایت

در غروبِ دلگیر  باغ فردوس...!


 
دشنه در - تن - دیس!
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۸  کلمات کلیدی:

.................................

بی زحمت ِ هیچ کوره ای متروک

در انزوای خویش

از خجالت

آب شد

و از تن اَش

دیس هایی برنزی

رویید.....!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ . ن :

 بی تو مهتاب شبی باز از آن پارک گذشتم

همه تنـ...دیس شدم خیره به دنبال تو گشتم


 
نگا-ه- تیو!
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۱  کلمات کلیدی:

دیشب در خواب

موهایت را

رها در برف می دیدم.

.

.

من

 عاشق ِعکسهای

سیاه و سفیدم...!