بارون میاد جر جر....!
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۸  کلمات کلیدی:

.......................

بالشم

لاجوردی شده بود

سرِ صبح

.

.

.

باز

مادرم  گریسته

انگار

سرِ سجاده اش....!


 
نان آوارگان..!
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٦  کلمات کلیدی:

.................

علت اینکه کلاهت افتاد

برج میلاد که نه ؛

.

.

.

ارتفاع غم نان بود پدر....!


 
ترمیــــم
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱  کلمات کلیدی:

................................

تنِ من

مندرس از

پرسه زدنهاست

ولی ؛

.

.

هرمِ لبهای شما

رفوگری را بلد است...!


 
حارمونی...!
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٩  کلمات کلیدی:

....................................

از پسِ نیم پرده ی حنجره

گامهای خارجش پیداست ؛

.

.

.

زمزمه های

 فالشِ

 شبگریه ها...!

 


 
...راه شیری!
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٧  کلمات کلیدی:

.....................

نوستالژیِ غریبی ست

در منِ بی رمق

.

.

تداعی هفت ساله بودن

وَ دندانِ لق...!


 
نوامــ(هـ)ـیس!
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٥  کلمات کلیدی:

........................

کاش

گشتهاتان  را

گذاری

یا

چراغی  بود و فانوس

.

.

میان این هیاهوی

غریب ِ

نسبت و ناموس....!