بستری بس تر !
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱  کلمات کلیدی:

...................

بالشی از پَر ِ اشک

مانده از من باقی

به امیدی که شود

مونس ِ تنهایی ِ تو ...!


 
پدرانه...!
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٠  کلمات کلیدی:

.....................

به اندازه ی طرح گفتنها

.

.

.

.

دلم برایت تنگ شده

تارا....!