تنگراه
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی:

 

...................

 

 

نازکتر قدم بردار!

.

.

.

.

از حوصله ی من

تنها کوچه ای تنگ و باریک

باقی مانده...!

 

 


 
فیزیک
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧  کلمات کلیدی:

 

...................

 

مغناطیس

چشمهای توست

که اینگونه

خواب و خوراک از من ربوده..!

 

 


 
خماطرات
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۳  کلمات کلیدی:

................

 

می روی و می شوم

مخمور بغض و خاطره

.

.

.

گریه ای

- گیراتر از ودکا -

می گیرد مرا...!

 

 


 
یکی حافظ یکی من
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۸  کلمات کلیدی:

 

 

سحـــر بــا بــاد می گفتـــــم حدیث آرزومنـــدی

خطـــاب آمد : "چـرا جـانا دهـانت را نمـی بندی؟

 

دعای صبح و آه شب ؛ کلیــــد گنج مقصود است

به جای آه شب ؛از چه همش هِر هِر تو میخندی؟

 

قلـــم را آن زبـــان نبـــود که سرّ عشق گویــد باز

که در دیکته ضعیف است و همیشه می زند گندی

 

الا ای یوسف مصـــری که کـــردت سلطنت مغــرور

زلیخـــا را عجب دافی نمـــودی! با چـــه ترفنـــدی؟

 

جهــــان پیـــر رعنـــا را تـرحــــم در جبلّـــت نیست

همـــان گونه که دندانت ؛شود کرمو به یک قنـــدی!

 

همایی چون تو عالیقدر ؛ حرص استخوان تا کی؟

به گوشت می شود یاسین ؛ اگر بر تو دهم پندی

 

دراین بازار اگر سودیست با درویش و خرسندست

دلار امــا شـــده اینک هزار و ششصـــد و چندی!؟"

 

بــــه شعـــر آرش نـــاجی ببــاید خـــوشگلا رقصنــد

همــان گونــه کــه پی ام سی؛ نشانش داده با اندی!