پایان نامه
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی:

......................

بهترین پایان برای من

حس کردنِ لرزشی ست

در لبها

و دستهای تو تارا!

وقتی

پیشانی ام را می بوسی

و

پلکهایم را می بندی...!


 
هوو
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٦  کلمات کلیدی:

.....................

در و دیوار خانه ام

حسودی می کنند

وقتی که

مهمان دارم...!


 
عریانانه!
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

.................

مخ زنیها چون مدلـّل می شوند

دل سپردنها معطـّل می شوند

در حضور این همه الفاظِ لُخت!

عشقها بی حرفِ اوّل می شوند


 
peak
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٧  کلمات کلیدی:

....................

در هجوم لحظه های

پیکِ خواهش ؛

دلخوشم به

مسیر سیاتیکِ نوازش...!