تاواریشانه ی میرزایی!
ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی:

 

 

شتـر مرغی بشُد روزی به نخجیـر

کــه باقرلولویی  او را گــرفــت زیــر

هــلا ! غافــل نَـچَــر در سبـزه زاران

کـه در مــاتحت او ؛ کــلّه ت کُـنَد گیر

 

 


 
تارانوشت!
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٩  کلمات کلیدی:

 

......................

سلام دخترم

سلام تارا

زیاد وقتت را نمی گیرم

آمدم که فقط بگویم

اگر این :

"که صد سال زنده باشی "

مشمول من هم می شود

حاضرم این مابه التفاوت ِ شصت ساله را

 یکجا به نامت بزنم !

 

اصلن بیا و بجای سیزده شمع ِ آتش به سر

این دلتنگی های نحس ِ آتش به جان را

خاموش کن این بار.....

آمدم که بگویم :

تولدت مبارک تارا

که صدوشصت سال زنده باشی

 همین.

دوستت دارم.

 

امضا‌:

پــــ(چشم به )ــدر


 
خطخطی!
ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٦  کلمات کلیدی:

............یک..........

خطّ ِ لب که می کشی

گُم می شوند لبهایم

از خط خوردگی...!

 

 

.............دو............

 

تو خط لب می کشی

و من

لبِ خط

انتظار می کشم

حتی اگر شده

مینی بوسی را...!