کا رهای اخیر
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

..............1.............

 

نیازی نیست 

رخ به رخ بشویم !

صدایت 

پیش از اینها 

ماتم کرده است 

 

................2..................

دوستت دارم ولی هرگز نمی دانم چرا

من به عاشق بودن ِ بی منطق ِ خود قانعم

 

..................3......................

تویی همچون پیام توی بطری 

و گرمای سلام توی بطری 

حلالش! هر که خالی کرد و نوشید

از آن لعل حرام ِ توی بطری 

 

...................4.....................

 

کاش 

به اندازه ی سایه های تو 

خواب نیز 

به چشمهای من می آمد 

 

.......................5....................

 

درها را بسته ام 

بلکه از پنجره بیایی 

ای عشق نامتعارف ! 

 

.......................6.....................

 

مرا می برد از خود

مرا می برد با خود

.

.

بادی که مستانه می پیچد 

لای موهات !

 

.....................7....................

 

بی تو 

فشار قبر را 

تجربه می کنم هر شب

از معاشقه ی ماه 

با این پتوی پلنگی !

 

..................8....................

 

نه اشکم چاره ساز است و نه آهم 

که تنها عاشقی بوده گناهم 

پناه خستگی هایم تو بودی

چه بی آغوش تو ؛ بی سرپناهم 

 

.....................9.....................

 

عشق 

شاید آن  پستچی باشد

که در خانه ات را می زند 

بی آنکه بداند

حامل پیغام خیر است 

یا شر ! 

 

.........................10.................

 

نگران نباش ! 

جای دلت امن است ! 

.

دزدها 

همیشه 

نگهبانهای خوبی می شوند!