پاک
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٧  کلمات کلیدی:

..........................

 

همیشه علامتی کف دستت می کشیدی که :

"پاک یادت نره ! "

.

.

بی هیچ علامتی اما

مرا پاک یادت رفت !

 


 
قایم باشک
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٥  کلمات کلیدی:

..............................

 

آن دیوار کاهگلی 

حالا برجی گرانیتی شده!

 

.

ولی من هنوز

چشم گذاشته

و می شمارم

سالها را...


 
لطفن
ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

 ..............................

 

 فرقی ندارد 

ستاره باشی یا قصه ؛ 

فقط

دنباله دار باش

لطفن !

 

.


 
هراس
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٦  کلمات کلیدی:

 

چون تو

بزرگ نبوده و نیستیم ؛

و همیشه از مرگ هراسیده ایم .

.

خو گرفته ایم به زیستن در سرزمینی

که تنها قناعت ِ زندگی 

مزد ِ گورکن هاست؛

چرا که 

برادر گور ِ برادر می کَـنَـد 

دوست گور ِ دوست

وشاعر

گور ِ شعر ...

 

.


 
نشانه شناسی
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۳  کلمات کلیدی:

....................................

 

توی همان پارک

زیر همان درخت

روی همان نیمکت

به تو فکر می کردم 

و هیچ حاصلی نداشت برایم

جز

خرابکاری ِ کلاغ بر روی شانه ام !

.

من هیچوقت نشانه ها را جدی نگرفته ام!

 

.


 
وامانده !
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٥  کلمات کلیدی:

 

تعجب ِ دردناکی ست نبودنت ؛

 

.

.

مثل دهانِ وامانده ی درخت

از ضربه های تبر...!

 

.


 
طرح های اخیر .
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٤  کلمات کلیدی:

 

............................

 

و من 

- خوشبینانه -

به نیمه ی خالی ام نگاه می کنم 

.

.

.

شاید که برگشتی..!

 

..........................................

"تو" 

ضمیر منفصل نیست 

"تو"

متصل به ضمیر ناخودآگاه "من" است.

می بینی؟

دستور زبان فارسی هم

زبان ما را نمی فهمد...!

 

.....................................

امروز بیست و ششم پاییز است

تنها چهار روز مانده

تا بی مهری ..!

91/7/26 

......................................

آشناتر از تو 

حال غریبی ست 

که به من دست می دهد 

هر روز...!

 

..........................................

آمدنت ؛ مرداد بود 

و رفتنت 

دیماه !

.

.

نه تنها من

که انضباط فصلها را نیز

به هم ریخته ای...!