بیداری
ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٧  کلمات کلیدی:

.

فنجانی قهوه بنوش

مشتی آب به صورتت بزن

هر غلطی که می خواهی بکن

فقط

پلک هایت را باز نگه دار

 

به قدر کافی برایم خواب دیده ای

زندگی !

 

.