آگهی استخدام
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۳  کلمات کلیدی:
با سلام
احتراما به استحضار ميرساند که اينجانب جهت محافظت از خود ؛ به منظور جلوگيری از دچار شدن به سرنوشت همتايان خود* در منطقه؛ به تعداد نامحدودی نيروی تازه نفس و ناسيوناليست ؛نيازمندم.
.
. با تشکر ؛ مخلص چندين و چند سالهء شاديهايتان
.
بابا کرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ملوديهای افغانی و عراقی