اطلاعيه
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۳٠  کلمات کلیدی:
قابل توجه داوطلبين آزمونهای سراسری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام آزمون :تاريخ تمدن
موضوع :جنگ قادسيه
زمان برگزاری :اواخر دورهء ساسانی ؛راس ساعت ۸ صبح
مکان :صحرای قادسيه ؛نرسيده به ايستگاه عوارضی
مدت زمان پاسخگوئی : دو قرن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*از آوردن هرگونه وسايل اضافی مانند درفش کاويان جدا خودداری نمائيد.
*قبل از ورود به جلسه تلفن همراه خود را خاموش کنيد.
*يک ساعت قبل از شروع؛در محل حضوريابيد چون راس ساعت مقرر کليهءدروازه ها برويتان بسته خواهد شد.
*سئوالات را حتی المقدور به زبان فارسی پاسخ دهيد.
*جهت تکميل فرم ثبت نام به خودتان مراجعه فرمائيد.