پذيرش جنسی
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۳۱  کلمات کلیدی:
امروز ميخواستم مطلبی راجع به خانم تهمينه ميلانی بنويسم و از سينمای فمينيستی ايشون کلی انتقاد کنم ؛ ولی نظرم کاملا عوض شد که هيچ ؛ کلی هم خسته نباشيد نثارشون ميکنم ؛ و پيشنهاد ميکنم که به اتفاق ديگر خانمهای هنرمند ؛ جهت زدن تو پوز ما آقايون ؛ دست به يک ائتلاف بزنن.
چون بعضی از آقايون مسئول ؛ گاهی يه طرحهائی از ذهنشون تراوش ميکنه که کلی ما رو از مرد بودنمون شرمنده ميکنه!!!!!
نمونش همين طرحپذيرش جنسی در دانشگاههاست.فرمودن که با ايجاد سقف ۵۰ درصدی برای خانمها حضورشون رو در بعضی رشته ها محدود کنيم تا توازن جنسی رعايت بشه و تعادل هرم جنسی حفظ بشه!!!!!!و در ضمن حضور کمرنگ پسرها در کنکور ؛ بدليل مسئلهءسربازی مرتفع بشه.........
و اما طرحهای ما :
۱)طرح تغذيه ای : حذف کافور از غذای سربازخانه ها موجب از بين رفتن ياءس فلسفی در آقا پسرای کاکل زری لپ قرمزی ميشه تا حس و ذوق درس خوندن بعد از خدمت؛ در وجود مبارکشون هدر نره.
۲)طرح هندسی :بجای ترسيم هرمجنسیمنشور حقوق زن و مرد را ترسيم کنيد.
۳ )طرح آچارکشی ژنتيکی:با اجرای موقتي اين طرح ؛ تمام کروموزمهای آقايون رو از XYبهYY تبديل کنيد تا عدالت جنسی حکمفرما بشه.
۴)طرح مردسالار : حذف قرمه سبزی از برنامهء غذائی ؛ موجب از بين رفتن آثار بوی آن شده ؛ که خود منجر به کور شدن حس مشارکت و فعاليتهای اجتماعی در خانمها ميشه.
۵) طرح سينمائی : حمايت از خانم ميلانی و تشويق ايشون.(با سکانس فيلماتون ؛ مردا رو چوب ميزنی...بزن بزن که داری خوب ميزنی..)
۶)طرح بدون شوخی: اجرای طرح شمارهء ۲