ساعت ٤:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢۸  کلمات کلیدی:

...............

 

پیشامدها تبانی کرده بودند

که در تبعید ِ تردید بماند

تا ابد

 

 

 

 

 

حتی چارپایه ای که می لنگید

زیر طناب دار

 

.