اعتراف
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

من ِ بورياباف را به حرير ِ شعر  ِچکار؟