دشتِ اول سال
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٩  کلمات کلیدی:

۱¤

آبستن شعر بود

و مدام

ويار ِ استعاره ميکرد.

۲¤

پيرهن ِ گلدار نپوشی !

عطر گـُلاش

مشتِ منو

وا ميکُنه..