ميعاد عاشقان
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٦  کلمات کلیدی:

 

به پاسِِ قدرشناسيِ از زحمات بی شائبهء يارانی که امکانِ کشيدنِ نفسی عميق را در ساعتِ ۴ بعدازظهر روز ۱۹ ارديبهشت در تالار ابن خلدون دانشکدهء علوم اجتماعی مهيا ساخته اند . اين وبلاگ تا تاريخ مذکور به روز نميشود تا سهمی هرچند ناچيز در ياد آوری مجدد و مؤکدِ اين مهم داشته باشد . و در پايان غزلی ناقابل به همين مناسبت :

تالار ابن خلدون ؛ ميعادِ عــاشـقـانـَسـت

بزم ِ شعور و شاعر؛ اينجا ؛ همين مکانـَست

دارد دو مجری ِ خوب اين بزم ِ شعر گـُستـَر

محسن و باقری شاد ؛ کو لطفشان عيانـَست

حالا که فرصتی شد ؛ تا عقده را گشاييـــم

ديگر نه جای ِ لکنت ؛ اندر دل و زبانـَست !

بازآ به گريه بنشان آن بغض ِ لاعلاجی

کز دردِ بی علاجی ؛ در سينه ات نهانـَست

آرش! بيا که قلبم ؛ باشد نشانه ات ؛ چون

پيکان ِ شعر اينک ؛ در چلهء کمانـَست

حالا که دور هستم فرسنگها ؛ ز ياران

حتی اگر نباشم ؛ دل در ِ پی اش دَوانـَست

ميرزا که لافِ شاعرپيشه شدن دراو نيست !

دستـش نمی نويسد ؛ تـنها دلش زبان است

تالار ِ ابن خلدون ميعادِ عاشقان است

غفلت کنی ؛ بِبازی ؛ کاين بدترين زيانـَست