ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢۸  کلمات کلیدی:

...............

اکنون؛ نهال گردو

آنقدر قد کشيده

تا بابتِ آن قلبِ تيرخورده ای

که کـَـنـده ام؛

ريشخندم کُـنـد!