ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢  کلمات کلیدی:

...........

 

در رفراندوم ِ عشق

چشمانت سبز؛ که آری !

دلت سرخ ؛ که نه !